Şahıs Asansörleri

Şahıs asansörleri, binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve avan projelerine uygun olarak imal edilmelidirler.