Gizlilik Politikası

Aşağıda www.globalpartnerelevator.com adresinde yer alan web sitesinin gizlilik politikası ve tanımlar yer almaktadır.

Buna göre;

Web Sitesi: www.globalpartnerelevator.com adresinde yer alan web sitesini ifade eder.

Şirket: Web sitenin sahibi olan GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'yi ifade eder.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel bilgilerini web sitesinde yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi rızaları ile vererek web sitesine üye olan veya kişisel bilgilerini vermeden sadece web sitesini ziyaret eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları:

  • Kullanıcı veya kullanıcılar, iş bu web sitesini ziyaret ederlerken, web sitesinde yer alan, ister şirkete isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, web sitesinin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi, olası herhangi bir zarardan veya masraftan GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliği hakkında GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, şirket logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin, web sitesi kullanım koşullarını veya gizlilik politikasını tek taraflı olarak her an değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, web sitesinde, kendilerini daha iyi tanımak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, web sitesine üye olurlarken ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerinin web sitesinde paylaşılmasının kendilerinden talep edilebileceğini, bu bilgileri web sitesinde tamamen kendi istek ve onayları ile paylaştıklarını, bu bilgilerin kendilerini tanımak, kendilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve web site etkinlikleri ve yeniliklerinden kendilerini haberdar etmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, elde edilen bütün bu bilgilerin GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. nezdinde yer alan veri tabanında gizli olarak saklanacağını ve ticari amaçlarla üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacağını bildiklerini, şirketin söz konusu bilgileri, kullanıcıların paylaşılmaları konusunda izni varsa veya kullanıcıların profillerinin belirlenmesi ya da hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla veya şirketin web sitesinin yaratılması ve devam etmesini sağlamak için beraber çalıştığı firmaların web site hizmetlerine katkıda bulunmalarını temin için veya yasal bir zorunluluk gereği herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından ifşası talep ediliyorsa paylaşabileceğini, GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin bu bilgileri yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanması dolayısıyla meydana gelebilecek zarar veya hasarlardan GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, web sitesinde paylaştıkları ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerini, web sitesi üzerinde her zaman güncelleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini, paylaştıkları bilgilerin açık ve doğru şekilde tanımlanmasının yasal mevzuatlara uygunluk açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, web sitesi üzerinden bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. ile ilgisi olmadığını ve GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin bu web sitelerini herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğu bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları hakkında bir garanti vermediğini ve bu web sitelerinde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu web sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, olası herhangi bir zarardan veya masraftan GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, web sitesi üzerinde GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'nin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan web sitesi kullanma koşullarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve GLOBAL PARTNER ASANSÖR İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HUMK madde 287 uyarınca kesin ve münhasır delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Kaliteli Ürünler, Profesyonel Hizmet

Yürüyen merdiven, paket asansör ve diğer asansör malzemeleri seçeneklerimizin detayları için lütfen iletişime geçiniz.

İletişim